Asiakkaana monikulttuurinen nuori

Tiesitkö, että maahanmuuttajataustaiset työntekijät jäävät muita useammin työterveyshuollon palvelujen ulkopuolelle? Varsinkin nuorille maahanmuuttajille työterveyshuolto voi olla tuntematon asia.

Työterveyshuollolla on merkittävä rooli työkyvyn tukijana. On tärkeää, että eri kulttuurista tulleet työntekijät pääsevät osallisiksi sen palveluista.

Monikultturisen työntekijän työkyvyn tukeminen

Monikultturisen työntekijän työkyvyn tukeminen

Huomioimme erilaiset kielitaidot: kirjakieli, ammattikieli, puhekieli, selkokieli.
Opettelemme kieltä esimerkkien, kuvien ja eleiden avulla.
Kannustamme suomen kielen käyttöön kaikessa toiminnassa.
Huolehdimme, että työssä oppimisen jaksoilla voi käyttää suomen kieltä.

 

 

 

Kieli- ja kulttuuriosaamisen kehittäminen