Ammatillisen koulutuksen tehtävä

Ammatillisen koulutuksen tehtävänä

on tuottaa osaamista, jolla pärjätään tulevaisuuden työelämässä. Osaamista on katsottu aiemmin enemmän tutkintojen ja koulutuksen näkökulmasta. Jatkossa lähtökohtana on asiakkaan tarve, josta rakennetaan ratkaisuja opiskelijalle ja työelämälle. Käytännössä tutkintoja käytetään jatkossa joustavammin ja oppimispolut rakennetaan yksilöllisemmiksi. Koko tutkinnon sijasta osaamista voidaan hankkia tutkinnon osilla ja oppiminen tapahtuu erilaisissa oppimisympäristöissä.

Työpaikkaohjaaja ja ammatillinen koulutus

Työpaikkaohjaaja ja ammatillinen koulutus

Työelämälähtöisen osaamisen kehittämisessä ohjauksella on suuri rooli. Ammatillisen koulutuksen painopisteen siirtyessä yhä enemmän työpaikoille yhteisiä tavoitteita ja suunnittelua oppimisen toteuttamiseksi ja osaamisen kehittämiseksi tarvitaan. Tiiviin ja dialogisen yhteistyön avulla syntyy ja kehittyy erinomaisia osaajia.