Ammatin opettaminen

Ammatin opettaminen

Minä työpaikkaohjaajana?

Jokainen työpaikkaohjaaja on erilainen ja ohjaa työpaikalla opiskelijaa omalla persoonallisella tyylillään. Ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa toimia työpaikkaohjaajana. Oleellista on, että työpaikkaohjaaja on motivoitunut ja sitoutunut toimimaan opiskelijan työssäoppimisen ohjaajana ja että tämä on otettu huomioon hänen työnkuvassa ja -ajassaan.

 

Esimiehen rooli työpaikoilla oppimisessa

Esimiehen rooli työpaikoilla oppimisessa

Esimies varmistaa ja järjestää puitteet oppimiselle

Esimiehen tehtävänä on luoda edellytykset työpaikalla tapahtuvalle oppimiselle. Varmista, että työyhteisönne on sitoutunut ohjaamaan opiskelijaa. Mieti myös mitä voitte saada opiskelijan ohjaamisen myötä. Tunnista koulutuskumppanuuden hyödyt yrityksellenne.

Kokemuksista oppiminen

Kokemuksista oppiminen

Työpaikalla taphtuvan opiskelun aikana opiskelija oppii kokemuksista. Kokemusten pohdinta ja jäsennys ovat oppimisen kannalta tärkeitä. Pelkkä tekeminen ja kokeileminen eivät saa automaattisesti aikaan laadukasta oppimista. Sen vuoksi on tärkeää, että työpaikkaohjaaja ja opiskelija käyvät yhdessä pohtien työtilanteita läpi ja miettivät, mitä niissä tapahtui ja miten voisi tehdä toisin. Kokemusten pohdinta ja jäsennys saavat aikaan sen, että opiskelija osaa jatkossa soveltaa samaatoimintatapaa myös uusissa, erilaisissa työtilanteissa. (Frisk 2010, 10.)

Kokemuksellinen oppiminen

Kokemuksellinen oppiminen

Kokeminen: Työpaikkaohjaaja järjestää opiskelijalle riittävästi ja riittävän monipuolisesti erilaisia mahdollisuuksia kokea ja tehdä asioita. Kokemus tai aikaisemman kokemuksen mieleen palauttaminen toimii oppimisen liikkeelle panevana voimana, eräänlaisena oppimisen raaka-aineena.