Kulttuurien luokittelu

Kulttuurien luokittelu

Monet maahanmuuttajatyössä aloittelevat kokevat haasteelliseksi kulttuuritaitojensa puutteellisuuden, ts. he kaipaavat lisää tietoa eri kulttuureista ja niiden toimintatavoista.    Kuinka  paljon  työelämässä  oikeastaan  tarvitaan  täsmällistä  tietoa kulttuureista, ja kuinka paljon tarvittaisiin myönteistä asennetta kohdata kulttuurieroja? Kulttuurien  kirjo  on  maailmassa  niin  suuri,  ettei  ihmisikä  riitä  niihin  perehtymiseen.  Kulttuurit  ovat  kiinnostavia,  ja  suurinta  mielenkiintoa  herättävät  aina isot poikkeavuudet omasta kulttuurista.

Monikulttuurisen työpaikan vaatimukset

Monikultuurisen työpaikan vaatimukset

Monikulttuurisuudesta on monenlaista hyötyä työpaikalla. Eri taustaiset työntekijät tuovat työyhteisöön uudenlaista osaamista ja tuoreita näkökulmia. Eri kulttuureja edustavat työntekijät ovat usein etu myös kansainvälisessä ympäristössä työskenneltäessä.

 

 

 

Mitä on monikulttuurisuus?

Monikulttuurisuus

Monikulttuurisuuden  käsite  on  lähtöisin  Kanadasta.  1970-luvun  alussa  Pierre Trudeau, Kanadan pääministeri, kehitti monikulttuurista politiikkaa, jonka taustalla  oli  kaksikielisyys.  Monikulttuurisuus  viittaa  yhteiskunnalliseen  tilanteeseen,  jossa  eri  kieliä  ja  kulttuureja  edustavia  ryhmiä elää tasavertaisessa  rinnakkaiselossa.  Monikulttuurisuuden  voi  luokitella  mm.  ideologiaksi,  jossa  kunnioitetaan  eri  kult-tuuriyhteisöjen  erilaisuutta  ”kansakunnan  sisällä”   tai  yhteiskunnalliseksi  liikkeeksi,  ”joka  ylistää  k

Monikulttuurinen työyhteisö

Monikulttuurinen työyhteisö

Suomalainen työelämä monikulttuuristuu. Eri syistä Suomeen tulevat maahanmuuttajat muodostavat hyvin moninaisen kokonaisuuden. Maahanmuuttajien kiinnittymistä suomalaiseen työelämään voidaan edistää kehittämällä sekä työpaikkojen että maahanmuuttajien osaamista ja valmiuksia sekä rakentamalla erilaisia työllistymis- ja kouluttautumispolkuja maahanmuuttajille. Näin edistetään suomalaisen työelämän hallittua moninaistumista.