Eduverkko.fi käyttäjärekisterin tietosuojaseloste

Yhteystieto rekisteriä koskevissa asioissa


info(at)eduverkko.fi

Rekisterin nimi

Eduverkko.fi  käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään sivuston käyttöoikeuden myöntämiseen, yhteydenottojen käsittelyyn ja julkaistujen sisältöjen oikeellisuuden tarkistuksiin.

Rekisterin tietosisältö

Henkilöstä voidaan tallentaa henkilön nimi, sähköpostiosoite.

 Lähetetyistä lomakkeista tallentuu lähettäneen käyttäjän IP-osoite. Osa lomakkeista mahdollistaa myös kuvan lähettämisen, jolloin on mahdollista, että kuvan mukana tallentuu myös paikkatietoa (EXIF GPS). Rekisteröitymislomakkeiden kautta lähetettyjä tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin kuin sivustolle rekisteröitymiseen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään verkkosivustolla olevien lomakkeiden kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilön tietoja ei voida käyttää ja luovuttaa suoramarkkinoinnin tarkoituksiin.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valitsemille palveluntarjoajille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen sopimuksen perusteella. Rekisterinpitäjä on varmistanut, että palveluntarjoajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Palveluntarjoajat voivat käsitellä tietoja myös EU/ETA-alueen ulkopuolella Yhdysvalloissa. Rekisterinpitäjä on varmistanut, että palveluntarjoajat ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen Privacy Shield -ohjelmaan, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterin varmuuskopiointi ja tekninen suojaus tieto- ym. murtoja varten on annettu ammattimaisten palveluntarjoajien tehtäväksi. Eduverkko.fi sivuston palvelimet sijaitsevat Suomessa.

Tarkastus- ja kielto-oikeus sekä tiedon korjaaminen

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä tai käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeettoman tiedon poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti tai sähköpostitse rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet

Vierityspalkki.fi käyttää evästeitä palvelujen käyttöä koskevan tilastollisen tiedon tuottamiseen ja sivustolla olevien lomakkeiden toiminnan mahdollistamiseen. Evästeiden tietoja ei yhdistetä käyttäjärekisterin tietoihin. Kävijäseurannan tilastointi ei tallenna selkokielisiä ip-numeroita, jotka voitaisiin yhdistää käyttäjiin.

Evästeet on mahdollista ottaa pois käytöstä. Poistaminen tapahtuu selaimen asetuksista.

Tämä on henkilötietolain (523/1999: 10 § ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016: 12 ja 13 artikla) mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja.

Laadittu 19.4.2019.